AktualnościSztuczna InteligencjaTechnologia

Zakończenie IV etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

Z dniem 30.09.2019 zakończyliśmy realizację IV Etapu projektu PSWS, którego głównym rezultatem było Oprogramowanie PSWS w zakresie funkcji analitycznych składające się z następujących komponentów: logika biznesowa, aplikacja webowa i usługi sieciowe. Prototypowy model całego rozwiązania został przetestowany w warunkach laboratoryjnych i potwierdzono jego gotowość do rozpoczęcia testów w warunkach rzeczywistych, zaplanowanych na fazę prac rozwojowych.

Aktualnie rozpoczęliśmy realizację V Etapu, w ramach którego nastąpi weryfikacja w środowisku rzeczywistym wytworzonego prototypu – w warunkach rzeczywistych zostaną przetestowane łącznie wszystkie prototypy modułów, jako spójna całość.

Dodaj komentarz