AktualnościSztuczna InteligencjaTechnologia

Zakończenie III etapu projektu Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS)

Z dniem 31.05.2019 zakończyliśmy realizację III Etapu projektu PSWS, którego głównym rezultatem były modele neuronowe odpowiedzialne za analizę zachowań oraz detekcję tłumu. Zgodnie z planem rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych w oparciu o kamerę przemysłową i funkcjonuje w czasie rzeczywistym. Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte.

Aktualnie rozpoczęliśmy realizację IV Etapu, w ramach którego będzie dostarczona analityczna baza danych, mechanizm raportowania oraz oprogramowanie PSWS w zakresie funkcji analitycznych, a dotychczasowe rozwiązania podlegają ewaluacji jakościowej. Prototypowy model całego rozwiązania będzie przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przygotowany do testów w warunkach rzeczywistych zaplanowanych na kolejny etap projektu.

Dodaj komentarz