XBRL

Pomagamy naszym klientom w rozbudowie ich systemów sprawozdawczości o moduły spełniające wymagania COREP, FINREP i Solvency II Pilar 3, jak również elementy automatyzacji i robotyzacji niektórych elementów procesu za pomocą platformy danych i narzędzi RPA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Spółkom zobowiązanym od stycznia 2020 r. do raportowania w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF) oferujemy najwyższej klasy narzędzia, dostępne w chmurze publicznej jak również w modelu on-premise, do zespołowego opracowania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego. Wypełniając zdefiniowane przez użytkownika szablony arkuszy MS Excel lub plików MS Word (w wersjach 2007 i wyżej), uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej możliwość pracy zespołowej nad całym sprawozdaniem finansowym lub jego częściami. Proces ten można powtarzać wielokrotnie, wykorzystując m.in. szablony znakowania pozycji sprawozdań z lat ubiegłych, uzgadniając w zespole treść sprawozdania na każdym etapie jego tworzenia lub prezentując rezultat końcowy audytorom w formie umożliwiającej weryfikację znakowania pozycji bez konieczności posiadania przez nich dedykowanych narzędzi. 

Użytkownicy naszego rozwiązania czerpią korzyści w zakresie skrócenia czasu opracowania gotowego raportu, poprzez wykorzystanie znakowania raportów z lat ubiegłych oraz inteligentny moduł proponujący rodzaj znacznika taksonomii, jak również pełnej zgodności z wymaganiami ESMA. Poniżej prezentowany ekran pokazuje rekomendacje znacznika dla konkretnej pozycji sprawozdania z wskazaniem procentowego wskaźnika prawdopodobieństwa trafności. Użytkownik może zatwierdzić lub odrzucić tę rekomendację, wyszukując w taksonomii bardziej odpowiedni znacznik.

Sposób prezentacji struktury taksonomii oraz wyszukiwania odpowiedniego znacznika pokazuje poniższy ekran.

Oferowany zestaw narzędzi umożliwia:

 •  import/eksport do plików MS Word
 • znakowanie pozycji sprawozdań za pomocą znaczników taksonomii XBRL
 • wykorzystania rekomendowanych przez narzędzie znaczników XBRL dal poszczególnych pozycji oraz kontekstów, bazujących na automatycznej analizie treści sprawozdania i algorytmach Machine Learning
 • rozszerzenie taksonomii ESMA o pojęcia użytkownika
 • zakotwiczone w taksonomii IFRS
 • walidowanie znakowania pod kątem zgodności ze standardami XBRL oraz wytycznymi ESMA (filling rules)
 • generowanie raportów wyników walidacji
 • generowanie pakietu zawierającego sprawozdania w formacie iXBRL oraz pliki rozszerzonej taksonomii ESMA.

Rozwiązanie oferujemy w modelu chmurowym (SaaS) lub on-premise. Minimalne wymagania systemowe dla instalacji on-premise to:

 

Rola CCPU RAM Dysk OS
Kubernetes 4 16 GB 50 GB Debian Linux / Docker v 18.09.x / Kubernetes v1.15.x
IIS oraz SQL Serwer 2 8 GB 32+64 GB Windows Server 2016 / SQL Server 2016

 

Oferujemy wsparcie oraz narzędzie użytkowane przez Klientów do generowania e-sprawozdań w strukturach logicznych zgodnych z ustawą o rachunkowości (UoR).

Proponowane narzędzie jest aplikacją desktopową typu COTS (ang. Commercial off-the-shelf). Z uwagi na postać aplikacji jej instalacja jak i obsługa jest prosta. Poniżej przedstawiono główne komponenty i sposób działania narzędzia.

 

 

Z uwagi na brak zastosowania serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, narzędzia nie dotyczą zaawansowane zagadnienia HA czy istotnie wyrafinowane wymagania infrastrukturalne.

Aplikacja działa pod kontrolą systemu Windows 10 na typowym komputerze do prac biurowych wyposażonym w aplikację MS-Excel 2010+. 

Czas generacji sprawozdania zależy od jego wielkości i średnio może wynosić kilkadziesiąt sekund.

Korzyści:

 • umożliwienie wykonania całej pracy nad e-sprawozdaniem pracownikom merytorycznym, bez angażowania działu IT
 • zgodność z wymaganiami i aktualnymi schematami XSD publikowanymi przez MF
 • możliwość skorzystania z pomocy firmy doradczej, która zakupiła naszą aplikację

Posiadamy referencje Ministerstwa Finansów związane z wsparciem w zmianach biznesowych i IT, w szczególności opracowania schematów XSD sprawozdań finansowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI