Tworzymy dedykowane aplikacje dla biznesu m.in. rozwiązania wspierające działanie organizacji, monitorowanie obiektów, analitykę finansową oraz obsługę i zarządzanie urządzeniami w obrębie rozwiązań klasy IoT. W ramach tego pionu tworzone są również innowacyjne produkty dystrybuowane na rynku globalnym.

Wdrażamy rozwiązania firmy Atlassian wykorzystując je w obszarach prowadzenia projektów Agile, wspierania DevOps oraz budowy Service Desk.

Zajmujemy się:

Rozwiązaniami wykorzystującymi metody uczenia maszynowego

Promity prowadzi prace nad analizą danych nieustrukturyzowanych tj. obrazów, filmów, tekstu, dźwięku oraz różnorodnych sygnałów naturalnych (np. sygnał reakcji skórno-galwanicznej ang. galvanic skin response). Szczególnie istotne jest dla nas wydobycie informacji użytecznej biznesowo z natłoku danych. Większość naszych rozwiązań służy do klasyfikacji informacji. Korzystamy z algorytmów głębokiego uczenia maszynowego (Deep Learning). Opracowaliśmy autorskie rozwiązanie do rozpoznawania twarzy o bardzo dużej skuteczności działania.

Rozwiązaniami IoT

Opracowujemy oprogramowania integrujące urządzenia bezprzewodowe począwszy od beaconów po zaawansowane urządzania pomiarowe. Przetwarzamy dane z urządzeń i zarządzamy nimi z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ograniczonego czasu pracy oraz mocy sygnału.

Aplikacjami webowymi

Tworzymy reaktywne aplikacje Webowe z wykorzystaniem nowoczesnych frameworków (np. Angular), zwracając uwagę na użyteczność i ergonomię (UX).

Aplikacjami mobilnymi

Budujemy aplikacje mobilne na platformy Android oraz iOS z wykorzystaniem zarówno natywnych bibliotek, jak i frameworków wyższego poziomu (np. Ionic).

Integracją aplikacji

Integrujemy aplikacje przy użyciu rozwiązania Talend ESB (Enterprise Service Bus) i kilkudziesięciu uznanych wzorców (tzw. EIP) obejmujących tworzenie wiadomości, ich routing oraz translację, zarządzanie kanałami komunikacji oraz końcowymi interfejsami. W sposób zwinny i wizualny tworzymy usługi oraz mikrousługi. Procesy integracyjne mogą również uwzględniać rozwiązania Big Data i integrację danych.

DevOps

Wspieramy zespoły DevOps rozwiązaniami wspomagającymi ich prace, a szczególnie tworzenie i zarządzanie środowiskami, ciągłą integrację, zarządzaniem projektami i wydaniami, zarządzanie repozytoriami kodu czy przeglądami kodu. Opieramy się na rozwiązaniach Atlassian oraz narzędziach open source (np. Ansible, Docker, Vagrant, Jenkins, Selenium).

Przykłady

Rozwiązania wykorzystujące metody uczenia
maszynowego

Przykładowe rozwiązanie:

RFace

RFace jest produktem dedykowanym do rozpoznawania twarzy na podstawie obrazu. Może on działać w trybie rozpoznawania pojedynczej osoby z danego obrazu bądź przetwarzać zbiór osób. W celu identyfikacji twarzy konieczna jest wstępna konfiguracja rozwiązania (tzw. trening) polegająca na nagraniu twarzy danej osoby przy użyciu kamery.

Rozwiązania IoT

Przykładowe rozwiązanie:

We współpracy w firmą Neuro Device opracowaliśmy oprogramowanie do monitorowania parametrów biologicznych dzieci, w tym noworodków. Na podstawie informacji z czujnika prezentowane są typowe parametry biologiczne (np. puls, temperatura) oraz sygnalizatory bezdechu czy też upadku. Aplikacja dostępna jest na urządzeniach mobilnych.

Aplikacje Webowe

Przykładowe rozwiązanie:

Aplikacja do nadzoru terenowych grup roboczych
Aplikacja dostępna jest poprzez przeglądarkę WWW i zapewnia podstawowe funkcje monitoringu oraz łączności z użytkownikami sieci radiowej. Funkcjonalność aplikacji obejmuje zarówno działania administracyjne (np. zarządzanie radiotelefonami), jak i użytkowe (np. wysyłanie wiadomości).

Funkcjonalność aplikacji:

  • Zobrazowanie mapowe, w tym zobrazowanie położenia abonentów sieci na podstawie GPS oraz tworzenie własnych obiektów mapowych.
  • Wysyłanie i odbiór krótkich wiadomości. Rozmowy bezpośrednie, grupowe oraz pomiędzy dyspozytorami.
  • Wysyłanie i odtwarzanie plików audio.
  • Monitorowanie i raportowanie aktywności użytkowników oraz systemu.
  • Zarządzanie i konfiguracja systemu łączności, w tym dodawanie radiotelefonów, tworzenie grup użytkowników sieci i zarządzanie użytkownikami.

Aplikacja dostępna jest poprzez przeglądarkę WWW i zapewnia podstawowe funkcje monitoringu oraz łączności z użytkownikami sieci radiowej.

Aplikacje Mobilne

Przykładowe rozwiązanie:

Aplikacja wspiera rodziców i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Umożliwia monitorowanie lokalizacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych. Pozwala na przesyłanie wiadomości, w tym sygnału SOS.

Integracja aplikacji

Wdrażamy rozwiązania integracyjne z wykorzystaniem szyny usług korporacyjnych Talend ESB

Talend ESB umożliwia monitorowanie usług, jak i zarządzanie nimi oraz ich konfiguracją. Dodatkowo możliwe jest tworzenie procesów realizujących usługi oraz integracyjnych (tj. route).

DevOps

Zapewnienie sprawnego działania dużej organizacji IT nie jest możliwe bez wdrożenia odpowiednich procesów wspartych przez dedykowane narzędzia.

Źródło: Atlassian

Nasze działania obejmują:

zaprojektowanie i uruchomienie w organizacji praktyk i procesów związanych z zapewnieniem właściwego działania IT

wdrożenie dedykowanych rozwiązań wspierających te procesy

Bazujemy przede wszystkim na rozwiązaniach firmy:

australijskiego producenta systemów do pracy grupowej oraz narzędzi współpracy dla zespołów programistycznych.