11.04.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży (PSWS) jako nowatorskie (inteligentne) i multi-funkcjonalne narzędzie wykorzystujące techniki Sztucznej Inteligencji celem wspierania handlu detalicznego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

PSWS (oparty na istniejącym rozwiązaniu rface.promity.pl) posłuży operatorom handlu detalicznego zarówno do zautomatyzowanej obserwacji cech, emocji i zachowań klientów, jak i udostępnia stosowne narzędzia analityczne oraz możliwość integracji z zewnętrznymi systemami IT, wspierającymi programy lojalnościowe oraz sprzedaż na platformach e-commerce.

 

Wierzymy, że poprzez szeroki zakres funkcjonalności i holistyczne podejście do analizy klienta pozwoli wdrażającym na uzyskiwanie większej sprzedaży i wyższej rentowności.