Promity Spółka z o.o.

Biuro:

ul. Mahatmy Gandhiego 3,
02-645 Warszawa

Email:

promity@promity.pl

Telefon:

(22) 354 63 13

Dane rejestrowe:

Promity Sp. z o.o.
ul. Wiejska 14/25
00-490 Warszawa

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000339636
NIP: 701-020-46-99
REGON: 142057116Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Potwierdzam, ze zapoznałem/łam się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.*

Zgoda na przekazywanie danych osobowych:
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest spółka Promity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-490 up. Wiejska 14/25, NIP 701-020-46-99, zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Pozostań z nami w kontakcie:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji oraz materiałów marketingowych.

*Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.